Visie

Algemene visie

Onze basisschool is een leef – en leergemeenschap voor:

  • kinderen met een lichte tot ernstige mentale retardatie (soms met een bijkomende motorische handicap)
  • kinderen met gedragsproblemen of -stoornissen
  • kinderen met een emotionele problematiek
  • kinderen met ontwikkelingsstoornissen
  • kinderen met autisme

Vertrekkende vanuit de noden van het kind probeert een multidisciplinair team (bestaande uit leerkrachten, kinesisten, logopedisten, kinderverzorgsters, vakleerkrachten, een BLIO leerkracht, een orthopedagoge, een psychologe, een pedagogisch coördinator, een schooldokter en de directie) onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Binnen het handelen (paramedisch – pedagogisch – didactisch) worden door het team aangepaste methoden en therapieën aangewend zodat het kind kan evolueren op zijn/haar tempo.

Eén van onze voornaamste betrachtingen is het sociaal emotioneel welbevinden van onze kinderen. We gaan er van uit dat het kind tot heel wat in staat is en mogelijkheden heeft, ongeacht zijn culturele en sociale achtergrond. Ondanks hun anders zijn hebben de kinderen het recht om zich maximaal in de samenleving te ontplooien. We streven ernaar een houvast en veiligheid te creëren zodat het kind zich goed voelt en begrepen wordt. Via overleg, zowel intern als extern, proberen we onze visie na te komen. Nascholing is en blijft hierbij belangrijk om de zorgvragen van de kinderen op de beste manier te benaderen.

Verschillende types

Type Basisaanbod

Type 2

Type 3

Type 9

Kernteam

Directie

Psychologen

Orthopedagogen

Paramedisch

Logopedie

Kinesitherapie

Ergotherapie

Levensbeschouwelijk

Katholieke godsdienst

Protestantse godsdienst

Islamitische godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Binnenkort volgt er meer info

De Vlier Geluwe wordt vanaf 6 februari Futura Geluwe-Tuinwijk

De scholen in Menen, Wervik en Geluwe zullen nauwer gaan samenwerken. Ze bundelen hun krachten, het sleutelwoord is dan ook ‘together’. De huidige schoolnamen verdwijnen langzaam uit het straat- en het digitale beeld.