De Vlier Geluwe

GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Vlier Geluwe - type basisaanbod, 2, 3, 9

Type 2

Voor kinderen met een verstandelijke beperking

Type 3

Voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Type 9

Voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Basisaanbod

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.